B-vrh Brian
Věčný rival CS
ČKSP:9047/90
výborný
00/5A/5, čstř.
Vico, Pigmej
ČKSP:567-86/86/88
výborný
00/5A/5-I, čstř.
Anette, Akea CS
ČKSP:58/87/89
výborný
00/4A0VX/5-III, čstř.
Arna
z Johanova CS
ČKS/KM//2216/92/97
velmi dobrý
03/5AWy/5, čstř.
Dey, Pigmej
ČKSP:545-89/89/90
výborný
0a0/5AY/5, čstř.
Etta, Scarlet-Toy CS
ČKSP:90371/92
velmi dobrý
01/4A0y/5 čstř.