CH-vrh Giant Bolero
z Dixie
CMKU/KM/4703/99/01
výborný
00/5A/5-1, čstř.
Bolero, von den Brunnengärten
VDH:97ZS 016308
výborný
Coca Cola z Dixie
CMKU/KM/4070/96/97
výborný
00/4Ay/5, čstř.
Gwennda
Poslední skaut
CMKU/KM/5083/01/04
výborný
00/7AUbY/5, čstř.
Naxos, Krásná fanfára
CMKU/KM/3977/96/97
výborný
00/7AyZ/5, čstř.
Sussan, Věčný rival CS
ČKS/KM/3371/94
výborný
00/5AUbXY/3, čstř.